+90 212 267 10 19 iletisim@fmk.org.tr
Dijital Fotoğrafta Güncel Teknolojiler-3

Dijital Fotoğrafta Güncel Teknolojiler-3

Dijital Fotoğrafta Güncel Teknolojiler-3

Aynasız Fotoğraf Makineleri ve Optik Teknolojisindi Yenilikler

Dijital Fotoğrafta Güncel teknolojiler başlığı altanda düzenlemeyi planladığımız ilk etkinliğin açılış konuşmasını Yıldız Teknik Üniversitesi adına Öğr.Gör.İsmail Coşkun, FMK adına Aydın Karadöller yaptı.

JİRAYR GAMSARAGAN Fotoğraf Teknolojisinde Yeni Trendler,

VOLKAN KARAGÖZGİL Olympus Aynasız Fotoğraf Makinesi Teknolojisi,

SİNAN GÜRKAN Fotoğraf Makinelerinin Cep Telefonu İle Entegrasyonu,

ÖMER SERKAN BAKIR Fotoğraf Çekmek İçin Gezmek: Gezi fotoğrafçılığında Ekipman Tercihi sunumları yaptılar

YTÜ- 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre Kültür Merkezi Davutpaşa Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe mekan desteği sağladığı için Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına, Fotoğraf ve video anasanat Dalı başkanlığına teşekkür ederiz.

 

Etkinlik Afişi: etkinlik-3 afiş

Dijital Fotoğrafta Güncel Teknolojiler-2

Dijital Fotoğrafta Güncel Teknolojiler-2

Dijital Fotoğrafta Güncel Teknolojiler-2

Dijital Fotoğrafta Güncel teknolojiler başlığı altanda düzenlemeyi planladığımız ilk etkinliğin açılış konuşmasını Yıldız Teknik Üniversitesi adına Öğr.Gör.İsmail Coşkun, FMK adına Aydın Karadöller yaptı.

“Pentax 645 Orta Format Kamera ve Optik Teknolojisi” konusunda Levent Evlice ve Engin Coşkun sunum yaptılar.

YTÜ- 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre Kültür Merkezi Davutpaşa Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe mekan desteği sağladığı için Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına, Fotoğraf ve video anasanat Dalı başkanlığına teşekkür ederiz.

Etkinlik afişi: pentax 645- afiş

Doğum Fotoğrafçılığı Semineri

Doğum Fotoğrafçılığı Semineri

Doğum Fotoğrafçılığı Semineri

Doğum Fotoğrafçılığı Eğitim Semineri

Profesyonel fotografcıların, “Doğum Fotoğrafçılığı” alanındaki bilgi, birikim ve yeterliklerini yükseltmek amacıyla düzenlenen seminer Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Opr.Dr. Levent TopçuHamilelik süreci ve Kadının fizyolojik, psikolojik değişimi, Doğuma hazırlık, Doğum başlangıcı ve Loğusa psikolojisi, Normal doğum ve Doğumhane ortamı, Sezaryen doğum ve Ameliyathane ortamı ve Yenidoğan ünitesi ve uygulamalar konusunda sunum yaptı.

Fotoğrafçı Pemra Yüce ; Gerekli ekipman; Fotoğraf Makinesi, Objektifler, Işık kontrolü, Aksesuarlar, Fotografik yaklaşımlar; Çekim açıları (Perspektif, Kadraj, Kompozisyon), Anne-bebek çekimi; Anne Bebek karşılaşması, Doğumhane-Studyo-Dış çekimler, Aile çekimi; Hastane odasında, Studyoda, Dış mekanda çekim teknikkleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi konusunda sunum yaptı. 

Programın son bölümünde Dr. Levent Topçu, Pemra Yüce, Arman İspiroğlu Etik olarak Hasta hakları (Bebek ve anne) Hasta mahremiyeti Fotograf hukuku; Fotografın mülkiyeti, Telif hukuku, FSEK, İnsan hakları, Mali sorumluluk açısından Maliyetler, Amortisman, Maliye kaydı, Vergilendirme, Mesleki sorumluluk olarak çekim, çıktı hazırlama ve sunum konusunda soruları cevaplandırdılar.

Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi Oditoryum Alt Salonda gerçekleşen seminer sonunda düzenlenen törenle katılımcılara “Katılım Belgesi” verildi.

Fotoğrafta Renk Yönetimi ve Algı

Fotoğrafta Renk Yönetimi ve Algı

Fotoğrafta Renk Yönetimi ve Algı

Fotoğrafta Renk Yönetimi ve Algı 

İki bölümden oluşan seminerde 

1.Bölüm : Görme ve algı yönetimi; Görme olgusunun tanımlanması, renkleri algılama. Fotoğrafın çekim aşamasında bireysel, kitlesel algı kodları göz önüne alınarak yapılandırılması,

2. Bölüm: Renk Teorileri ve dijital ortamların tanımlanması; Kullanılan teknik materyallerin donanım ve yazılımların kalibrasyonu, Çekim öncesi ve sonrasında Renk, Doygunluk, Kontrast tanımlarının doğru oluşturulması, görülmesi ve çıktıların doğru sonuçlanması konusunda katılımcılar sunumlarını yaptılar. 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

1.Bölüm- Görme ve renk algılaması / Dr. Hilmi Or

Fotografik Algı Kodları / Aydın Karadöller

2.Bölüm- Renk teorileri ve Dijital Ortam ve Formatlar / Doç. Emre İkizler

Renk Yönetimi ve Donanım / Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan,

Grafik Yazılımlarda Renk Hakimiyeti / Göksel Şen’in yaptığı sunumlarla seminer sona erdi. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi Oditoryum Alt Salonda gerçekleşen seminer sonunda düzenlenen törenle katılımcılara “Katılım Belgesi” verildi.