YTÜ’de Seminer başarıyla gerçekleştirildi.

PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILIĞIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ  cfs3434 Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video Anasanat dalıyla FMK’nın ortak düzenlediği seminer başarıyla gerçekleştirildi. Seminerin başlangıcında katılımcılara FMK nın tanıtıldığı ve gerekliliğinin anlatındığı bir tanıtım sunumu Öğr.Gör.İsmail COŞKUN tarafında yapıldı. FMK Başkan Yardımcısı Aydın KARADÖLLER‘in sunduğu seminerde ise katılıncılara; Reklam fotoğrafçılığının geçmişi ve bugünkü durumu anlatılarak, Reklam fotoğrafında dikkat edilmesi gereken ipucları anlatıldı. Seminerin ikinci bölümü ise soru cevaplarla interaktif bir şekilde yapıldı.