0554 682 42 28 iletisim@fmk.org.tr

4. Olağan Genel Kurul Çağrısı

 

 

 

 

 

 

 

4. Olağan Genel Kurul ilanı

FMK Fotoğrafçılar Meslek Kuruluşu Derneği 3. Olağan Genel Kurulu 26 Aralık 2021 tarihinde 19 Mayıs, Dr. Hüsnü İsmet .ztürk Sk. No:8/4, 34360 Şişli/İstanbul, Türkiye adresinde Saat: 10:30’da toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem ile aynı adreste 09 Ocak 2022 tarihinde toplanacaktır.

GÜNDEM

1. Yoklama
2. Açılış
3. Divan Seçimi
4. Saygı duruşu ve İstiklal marşı
5. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının g.rüşülmesi
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış