0554 682 42 28 iletisim@fmk.org.tr

Fotoğrafta Renk Yönetimi ve Algı

Fotoğrafta Renk Yönetimi ve Algı 

İki bölümden oluşan seminerde 

1.Bölüm : Görme ve algı yönetimi; Görme olgusunun tanımlanması, renkleri algılama. Fotoğrafın çekim aşamasında bireysel, kitlesel algı kodları göz önüne alınarak yapılandırılması,

2. Bölüm: Renk Teorileri ve dijital ortamların tanımlanması; Kullanılan teknik materyallerin donanım ve yazılımların kalibrasyonu, Çekim öncesi ve sonrasında Renk, Doygunluk, Kontrast tanımlarının doğru oluşturulması, görülmesi ve çıktıların doğru sonuçlanması konusunda katılımcılar sunumlarını yaptılar. 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

1.Bölüm- Görme ve renk algılaması / Dr. Hilmi Or

Fotografik Algı Kodları / Aydın Karadöller

2.Bölüm- Renk teorileri ve Dijital Ortam ve Formatlar / Doç. Emre İkizler

Renk Yönetimi ve Donanım / Doç. Dr. Türkün Şahinbaşkan,

Grafik Yazılımlarda Renk Hakimiyeti / Göksel Şen’in yaptığı sunumlarla seminer sona erdi. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi Oditoryum Alt Salonda gerçekleşen seminer sonunda düzenlenen törenle katılımcılara “Katılım Belgesi” verildi.